Hello! Mi vagyunk az Egyensúlyunkért Alapítvány!

Üdvözlünk a honlapunkon!

1994-ben alakultunk olyan mentális betegekkel foglalkozó szakemberek részvételével, akik elkötelezettek a lelki egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében. Hittek és hisznek abban, hogy a XXI. században lehetővé válik egy emberközelibb, humánusabb, közösségbe integrált pszichiátriai ellátás, amely hatékonyabban segíti ügyfeleinket a társadalmi visszailleszkedésben elfogadásban.
Kezdetben a primer prevenciós ellátásra helyeztük a hangsúlyt, majd 2002-ben közhasznú szervezet lettünk és tevékenységünket a korábbiak megtartása mellett a mentális betegségben szenvedő emberek komplex rehabilitációjára is kiterjesztettük. Erre lehetőséget adtak azok a közösségi pszichiátriai ellátásokat tanulmányozó kutatások, amelyekre Magyarországon is fogadókészség mutatkozott.Pályázati forrásból lehetőségünk volt külföldi tanulmányi utakat követően a módszer alkalmazására hazai körülmények között is. Résztvehettünk a központi oktatási program országos lebonyolításában. Amikor jogszabályok lehetővé tették, 2008-ban megalakítottuk a pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátását a Székesfehérváron és környezetében élő ügyfeleink számára, mely szolgáltatások az óta is működnek, fejlődnek. Működésünkhöz az infrastrukturális feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja, melyet ellátási szerződésben rögzítettünk. Szociális és egészségügyi szervezetekkel folyamatos a munkakapcsolatunk. Évente rendezünk a városunk polgárai számára lelki egészségmegőrző nyitott programot, ahol az érdeklődők alapítványunkról is tájékozódhatnak. Rendszeresen részt veszünk országos szakmai programokon, ahol beszámolunk munkákról. Az Ébredések Alapítvány Antistigma kezdeményezését figyelemmel kisérjük. 2017-től a „Esélykör” tagjai lettünk, amely fogyatékkal élő kliensekkel foglalkozó székesfehérvári civil szervezetek hálózata. Közös programok rendezvények szervezésével, partnerségek kialakításával figyelemfelhívó rendezvényekkel a stigmatizációt csökkentjük. Rendezvényeink és programjaink ingyenes ek és az Egyensúlyunkért alapítvány honlapjáról minden érdeklődő számára elérhetők.

Nappali klub

Ez a szolgáltatásunk a pszichiátriai betegek, esetleg érdeklődő hozzátartozóik részére jött létre. Az igénybevevők részére szociális, egészségügyi és pszichés állapotának megfelelően különböző ellátásokat szervez, közösségi programjaik számára helyet biztosít. Programjainak célja, hogy a pszichiátriai betegséggel élő emberek a társadalomba, közösségükbe vissza tudjanak illeszkedni, azokat a készségeket, amelyek a betegség következtében sérültek minél hamarabb vissza tudják szerezni. Életmódbeli tanácsadást szervez, segít a hivatalos ügyekben eligazodni, egyéni és csoportos pár- és családterápiákat szervez. Öntevékenységre, önsegítésre épülve biztosítja az ellátottak számára igényeik alapján szolgáltatásait. Olyan hosszú távú gondozást kínál, amely az egyéni szükségleteken alapul és nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, közreműködésére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is támogatva.

Szabadidős programok folyamatos biztosítása:
– Sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték biztosítása.
– Rendezvények szervezése.
– Önsegítő, önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének támogatása.
– Hozzátartozói, kulturális csoportok szervezése.

Az ellátás önkéntes és térítésmentes.

Közösségi pszichiátriai ellátás

Az Egyensúlyunkért Alapítvány a F. M. Szt. György Kórház támogatásával 1994-ben jött létre, 2002-től közhasznú szervezetként működik.
2004. december 3.-án megnyitottuk a Pszichiátriai Betegek Nappali Klubját. Tevékenységünk célja a pszichiátriai betegek minél teljesebb társadalmi reintegrációja.
2003-óta rendszeresen indítunk munkavállalásra felkészítő tréningcsoportot mentális betegségben szenvedő emberek számára, hogy elősegítsük visszailleszkedésüket a szabad munkaerőpiacra ezzel csökkentjük a kirekesztődést.
2008 március 1-től közösségi pszichiátriai ellátást működtetünk. A közösségi pszichiátriai ellátás célja, feladata:
A közöségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adodó konfliktusok feloldásában és probélmáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban. A szolgáltatás olyan hosszútávú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.

A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásai:

- Állapot-és életvitel felmérés
– Egyéni gondozási terv készítése.

Életvitellel kapcsolatos tanácsadás:

– Életmódprogram szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
– Diétás tanácsadás.
– Önellátásra való képesség javítása és fenntartása.

Hivatalos ügyek intézésének folyamatos segítése:

– Kapcsolattartás a hivatali intézményekkel, szociális szolgáltatokkal, intézményekkel.
– Tanácsadás, információnyújtás a szolgáltatókkal, intézményekkel, hivatalokkal kapcsolatban.
– Személyes segítségnyújtás.

Munkavégzés lehetőségének segítése:

– Munkához való hozzájutás segítése.
– Munkavállalásra felkészítő tréning szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
– Számítástechnikai tanfolyam szervezése, működtetése heti rendszerességgel.
– Angol nyelvtanfolyam szervezése, működtetése heti rendszerességgel.

Egészségügyi alapellátás, és szakellátáshoz való hozzájutás segítése:

– Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi ellátások és szolgáltatások igénybevételéről.
– Személyes segítségnyújtás az igénybevételnél.
– Pszichoedukációs tréning szervezése heti rendszerességgel.
– Stressz-kezelés.
– Relaxációs tréning szervezése heti rendszerességgel.

Programjaink egyéni és csoportos szervezésben is igénybe vehetők.

A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételének módja:
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást kérelmező pszichiáter szakorvosának javaslata alapján, az ellátást igénylő kérelmére történik.

Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

Egyéb Programok

Antistigma program

2006 májusában partneri együttműködési megállapodást kötöttünk az Ébredések Alapítvánnyal “Antistigma program a pszichiátriai problémákkal élő embertársainkért” című pályázat keretében, mely támogatás segítségével tudtuk létrehozni és az első évben fenntartani ezt a honlapot. Ennek segítségével értesülhet az érdeklődő programjainkról, az alapítványunk tevékenységeiről és közvetlen kapcsolatot talál partnereinkkel, az azóta megalakult “Nyitnikék” weboldalról ahol folyamatos információkat kaphat pszichiátriai betegeinket érintő stigma ellenes tevékenységeinkről.
2010 áprilisában együttműködő partnerként csatlakoztunk az Ébredések alapítvány által megpályázott Nemzeti Civil alap Demokrácia és partnerség-fejlesztési Kollégiuma által kiírt társadalmi kohéziót erősítő programok pályázatához. Ennek keretében benyújtott pályázat címe: “Civil együttműködés a mentális zavarokat súlytó stigma ellen- közös megjelenés a Sziget Fesztiválon. A rendezvényt sikeresen megtartottuk az együttműködő partnerek részvételével az Ébredések Alapítvány koordinálásában. (Képeket és beszámolót az érdeklődők a http://www.nyitnikek.hu/ honlapon megtalálják.)
A megbélyegzés, a stigma feltételezi azt hogy az emberek egy csoportja kevésbé érdemes a tiszteletre, mint mások. A szégyen, a “fekete bárány szerep”, izoláció, társadalmi kiszorítottság, a sztereotípiák szerepet játszianak a megbélyegzés kialakulása a során. A mentális betegséggel élő emberek esetében a stigma magában hordozza róluk azt az elképzelést, hogy erőszakosak, vagy komikusak. A stigma önstigmatizációhoz vezethet, és az érintettek, félve attól, hogy mit gondolnak róluk, ha kiderül, hogy valami bajuk van, emiatt nem keresnek segítséget. Félve az elutasítástól a stigmatizált személy társas helyzetekben sokkal kevésbé lesz magabiztos, viselkedése defenzívvé válik, kerülni kezdi a potenciális veszélyhelyzeteket. Mindennek egyenes következménye a pszichiátriai betegséggel élők és a társadalom közti elszigeteltség kialakulása, a személyes kapcsolatok számának csökkenése, az életszínvonal és az önértékelés romlása. A kezeletlen állapot öngyilkos gondolatokhoz és magatartáshoz vezethet.
Hazánkban a stigma széleskörűen, az élet minden területén fellelhető. A médiában különösen káros a jelenléte, mert nagy hatással van a társadalom tagjainak viszonyulására a mentális betegségekkel kapcsolatban. Nagyon fontos a hiteles információk terjesztése nemcsak a médiában, az interneten, de a mindennapi életben egyaránt. Ennek érdekében kiemelten fontos lehet a tájékoztatás az elmebetegségek, a bűnözés és az erőszak valódi kapcsolatáról. A mentális betegek esetében nem gyakoribbak ugyanis az erőszakos cselekedetek, mint a társadalom egészséges tagja között. A diszkrimináció elleni törvény nem védi meg a mentális betegséggel élőket a stigmától, a becsmérléstől, úgy mint a vallási vagy etnikai csoportokhoz tartozókat. A mentális betegséggel élők nagy része érzi úgy, hogy már személyesen is megtapasztalta a stigmát.
Példák vannak erre az élet számos területén, az oktatásban, a szálláskeresésénél, egy állás elnyerésénél, szolgáltatások igénybevételénél, stb.
Több felmérés bizonyítja, hogy maguk a pszichiátriai betegséggel élők is negatívnak és stigmatizálónak érzik a sajtóban az elmebetegségekkel kapcsolatosan megjelenő média tartalmakat. Noha van fejlődés, a média is folyamatosan támogatja azon sztereotípiák elterjedését, miszerint a mentális betegek általában erőszakosak, félni kell tőlük, vagy gúny tárgyai. A lelki zavarokkal összefüggésben álló öngyilkosságok elkövetésének megakadályozása is fontos kihívás mindannyiunk számára. A média és a szakemberek hatékony együttműködésével, a tárgyilagos, megbízható forrásokkal rendelkező híradások közlésével életeket menthetünk meg, továbbá elkerülhetjük a pszichiátriai problémákkal küzdők hátrányos megkülönböztetését. A mentális problémákkal élő embereknek ugyanolyan emberi szükségletei vannak, mint bárki másnak. A többi emberhez hasonlóan igénylik, hogy maguk alakítsák és vezessék életüket, legyenek céljaik. Joguk van a teljes élethez, amelyhez a szükségletek és vágyak vezethetnek el, amelyeket a mentális problémával élő emberek is szeretnének elérni az életükben, hasonlóan a többi emberhez. Ehhez tatoznak az emberi kapcsolatok, a barátság, a partnerkapcsolatok, a munka, a szabadidő-tevékenységek és a mindennapi élet sok más területe.
Alapítványunk a gondozáson kívül, javítani szeretne a társadalomban kialakult szokásokon. Szeretnénk fejleszteni az emberek tudását a mentális betegségekről, felhívni a figyelmet a stigma káros voltára: akciókkal, nyilatkozatokkal.

Mentálhigiénés program

Az Egyensúlyunkért Alapítvány tevékenységében kezdettől fogva kiemelt jelentősége van a primer prevenciónak, az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének. 1998 óta több alkalommal tartunk pszichiátriai gondozónőknek, ápolónőknek stressz kezelő készségfejlesztő programokat, mentális betegségek rehabilitációját segítő technikákat.
Alapítványunk 2006 októberében az Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország által kiírt egészségügyi pályázaton “Kiégést megelőző esetmegbeszélő csoportok egészségügyben dolgozók részére” pályázatával támogatást kapott. A kapott adomány segítségével a Fejér Megyei Szent György Kórház egészségügyi dolgozói részére mentálhigénés, egészségmegőrző programot tudtunk szervezni és elindítani. Előzetes igényfelmérés alapján /foglalkozás egészségügyi szakorvos felmérése/ nagy érdeklődés mutatkozott a dolgozók részéről kiégést megelőző, szorongáscsökkentő csoportfoglalkozások iránt.
Célcsoportunk az egészségügyi dolgozók, fokozott stressz terhelésnek kitett csoport, és mint az emberekkel foglalkozó szakmáknál általában a szorongás, depresszió, kiégési tünetegyüttes gyakrabban fordul elő náluk, mint más foglalkozásoknál.
Egy éves programunkban (2006 október-2007 október) 3 esetmegbeszélő és 2 relaxációs csoportot indítunk 10 fő részvételével hetente, illetve két hetente másfél órában keddi és csütörtöki napokon. Programunkat az intézmény vezetőségének támogatásával és a dolgozók munkahelyi leterheltségének maximális figyelembevételével szerveztük és szervezzük. A program jelenleg is tart Két csoport már lezárult, jelenleg két csoport működik és az utolsó pedig 2007 augusztus 21-től október 9-g tart, amelyre még jelentkezőket várunk. Csoportjainkat pszichológus és pszichiáter szakorvosok vezetik.

Hanghalló Önsegítő Csoport

2013-tól szervezünk Hanghalló Önsegítő Csoportot. Magyarországon ez a második ilyen csoport hanghallucinációval élők számára.
A módszert, mely lehetővé teszi a hanghallásos mentális zavarral élő személyek felépülését, Marius Romme és Sandra Escher fejlesztette ki 1987-ben. Munkásságuk szerint az auditív hallucinációt vagy másképpen „hanghallást” nem kellene kiirtandó patologikus jelenségnek tekinteni, hanem a hanghalló személy élettörténetéhez bensőségesen kötődő, nem megoldott traumákkal kapcsolatos, jelentéssel bíró, értelmezhető élménynek. A nemzeti hanghalló hálózatokat összefogó Hanghalló Mozgalom /Hearing Voices Movement/ nagy hatással volt nemcsak az alternatív törekvésekre, de nemzetközi szinten is elősegítette a mentális problémákkal foglalkozó egészségügyi rendszerek átalakítását, valamint a felépülés elvű gyógyítás speciális modelljeinek kidolgozását.
A csoporton alkalmazott módszer segítségével lehetővé válik, hogy a hanghallók a hangélmény azonosításán, feltérképezésén, megértésén keresztül vezető folyamat során megváltoztassák a hangokhoz fűződő viszonyukat annak érdekében, hogy újra saját kezükbe vegyék sorsuk alakítását, hogy a hang élményekkel szemben győztesnek bizonyuljanak, mintsem hogy azok áldozataként szenvedjenek. A módszer segítségével sok hanghalló felépült a hanghallás szenvedéseiből, sikerült felülkerekedniük a hanghallást övező rokkantosító társadalmi és pszichiátriai szemléleten és saját magukkal is megküzdve elfogadták a hangjaikat és értelmezni tudták azokat. A hanghalló módszer egyik alapvető pillérét képezik a Hanghalló Önsegítő Csoportok, ahol a résztvevők jó kezdeti lehetőséget kapnak arra, hogy legyőzzék szégyenkezésüket, nyitottá váljanak arra, hogy beszámoljanak hangélményeikről és ezzel együtt elfogadják őket. A részvétel abban is segíthet, hogy többet meg lehessen tudni a hanghallás lehetséges hátteréről, valamint arról, hogy az élmény hogyan kapcsolódik a hanghalló személy élettörténetéhez. A tapasztalatok kicserélése növelheti a biztonságérzetet és elősegítheti a nyitottabbá válást. A résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy fejlesszék a megküzdési és kiegyensúlyozási stratégiáikat. A felépülési folyamatot mások is támogathatják, így családtagok és hű barátok, valamint pszichoterápiás segítséget is kaphatnak, melyre különösen szükség lehet a hangélmény gyökerét képező traumatikus élmények, és az érzelmi elhagyatottság által kiváltott érzelmek kezelésében. A hanghalló mozgalomnak nem kell megállnia a hangok kezelésének szintjén. Így a felépülés későbbi szakaszában sokat segíthet az, ha a hanghalló személy újra megtalálja életcélját és teljesülhet azon vágya, hogy ő is segíthet másokon, ő is tartozhat valahová.

Munkatársaink

Dr. Lőrintz Zsuzsa
pszichiáter, kuratóriumi elnöke
+36 20 910 4442

Dr. Varga Attila
pszichiáter

Határné Edit
könyvelő
+36 30 533 5377

Bachné Faják Valéria
intézményvezető
+36 30 799 7657

Jelsik-Szabó Judit
terápiás munkatárs
+36 30 139 2440

Turai Amália Anna
terápiás munkatárs
+36 30 403 2421

Schnöller Hedvig
szakmai egységet vezető terápiás munkatárs
+36 30 541 7571

Horváthné Nyulász Anikó
terápiás munkatárs
+36 30 723 6264

Hollósi Tibor
önkéntes segítő

Elérhetőségek

Az Egyensúlyunkért Alapítvány Nappali Klubja
Cím: 8000, Székesfehérvár, Sütő u. 10-12. (Buszpályaudvartól 3 percre)
Telefon: (22) 310 – 944
Mobil: (30) 799 – 7657
E-mail: egyensulyunkertalapitvany@gmail.comAz Egyensúlyunkért Alapítvány közösségi helysége
Cím: 8000, Székesfehérvár, Cserepes köz 3.

Üvegzseb

Adószám: 18483280-1-07
A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény. Az Egyensúlyunkért Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen a törvényi szabályozásoknak.

2017 KOZ
2018 KOZ 2018 mérleg
2019 KOZ 2019 mérleg
2020 KOZ 2020 mérleg
2021 mérleg 2021 beszámoló 2021 jelentés