Alapítvány munkatársakat keres.


Az Egyensúlyunkért Alapítvány szociális intézmények
                 Pszichiátriai betegek nappali ellátása és Közösségi pszichiátriai ellátás

                           pályázatot hirdet

                        intézményvezető

                   munkakörben

A jogviszony időtartama és jellege: határozatlan idejű  teljes munkaidős, 3 hónap próbaidővel
A munkavégzés helye: Székesfehérvár Sütő utca 10-12.

Pályázati feltételek:

    A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló1/2000(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9.2 alpontjában meghatározott szakirányú képzettség
   Büntetlen előélet
   Magyar állampolgárság
   Szociális szakvizsga
   MS Office ismerete felhasználói szinten

Előnyt jelent:
                      pszichiátriai betegek nappali ellátásában eltöltött gyakorlat
                      vezetői tapasztalat, koordinátori képzettség
                    

Feladatok:
 
Az intézmény és az intézeti dolgozók munkájának irányítása
Látogatási és eseménynaplót vezet az 1/2000(I.7) SZCSM rend. 10. számú melléklete szerint
 Nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente az intézményvezető összesíti
 Az ellátásba jelentkezővel az interjú felvétele, szükség esetén környezettanulmány felvétele, egyéni gondozási terv összeállítása a kliens aktív közreműködésével
Csoportfoglalkozások szervezése és vezetése, amelynek célja az aktivitás, érdeklődés megőrzése, a közösségi kapcsolatok kialakulása erősítése
Kapcsolattartás a kliens környezetével
KENYSZI adatszolgáltatási feladatok elvégzése napi szinten,

Munkájába bevonja:

az ellátott lakókörnyezetében található önkéntes segítőket, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az ellátottal kapcsolatban állóönkéntes közreműködőket
szükség esetén az egészségügy és más szociális szak és alapellátás végző intézményeket

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettségeket szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány, valamint hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Jelentkezési határidő: 2018 január
A munkakör betöltésének várható időpontja: elbírálást követően
A jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal,motivációs levéllel a lorintz2@sznet.hu címen
Dr. Lőrintz Zsuzsa Egyensúlyunkért Alapítvány kuratóriumi elnökénél. Tel: 06 20 9104442.

-------------------

                             Egyensúlyunkért Alapítvány
                 Szociális Intézménye
                   pályázatot hirdet

             közösségi pszichiátriai koordinátor 

munkakör betöltéséreA jogviszony időtartama és jellege: alkalmazott,
 határozatlan idejű,
 részmunkaidős, heti 20 óra
 3 hónap próbaidővel
Munkavégzés helye: az intézmény által nyújtott közösségi alapellátás ellátási területe: Székesfehérvári Járás, Móri Járás, Sárbogárdi Járás közigazgatási területe.

Pályázati feltételek:
felsőfokú képesítés. Szociális alapképzettségre ráépülő közösségi pszichiátriai koordinátori képzettség,
legalább 3 éves hasonló intézményben szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent
felhasználói szintű MS Office ismeretek
büntetlen előélet magyar állampolgárság
egészségügyi alkalmasság
B kategóriás jogosítvány

Illetmény és juttatások:
közalkalmazotti bértábla szerint, mobiltelefon, laptop használat.

Elvárt kompetenciák:
önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, a szociális ellátórendszer és a jogszabályi környezet széleskörű ismerete
Részletes feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza

A pályázat részeként benyújtandó:
szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget/képesítést igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul..
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton: lorintz2@sznet.hu, valamint postai úton:
8000. Székesfehérvár Sütő u. 10-12.
A pályázati kiírás közzétételi helye: A munkáltató honlapja: www.egyensulyunkert.hu